Tietosuojakäytäntö

 1. Yleiset säännökset
  1. Ltd. "Ekoliumenas", jonka rekisterinumero on 302316039, osoite Pramonės pr. 8E, Kaunas, (jäljempänä ”yritys”), joka on rekisteröity osoitteessa Kęstučio 47a-6, Kaunas, määrittelee seuraavassa tietosuojakäytännössä (jäljempänä ”käytäntö”), kuinka yhtiön verkkokaupan kävijöiden, yrityksen myymälöiden kävijöiden, asiakkaiden ja muiden henkilöiden – (jäljempänä "käyttäjä"), jotka ovat kiinnostuneita yrityksen tarjoamista palveluista ja tuotteista, tietoja kerätään, käsitellään ja varastoidaan. Käyttäjien on perehdyttävä huolellisesti tietosuojakäytäntöön. Tämä on välttämätöntä, jotta käyttäjät ymmärtävät, miten yritys kerää, käsittelee ja tallentaa heidän tietojaan.
  2. Käyttäjien tietoja kerätään ja käsitellään ainoastaan tämän käytännön mukaisesti.
  3. Tämä käytäntö koskee kaikkia käyttäjiä, myös niitä käyttäjiä, jotka eivät ole rekisteröityneet verkkokauppaan.
  4. Käyttäjien tietojen käsittelijäksi on yritys.
 2. Tiedot, jotka yritys kerää käyttäjistä
  1. Yhtiö voi kerätä ja käsitellä seuraavia tietoja käyttäjistä:
   1. Tiedot, jotka käyttäjä on syöttänyt yrityksen kotisivuilla www.ekoluumen.ee rekisteröityessään tai käyttäessään sivuja (jäljempänä "verkkokauppa") Näitä tietoja ovat esimerkiksi rekisteröidyn nimi, sukunimi, sähköpostiosoite, puhelinnumero, toimitusosoite, tilatut tuotteet, tiedot tilauksen maksamisesta ja muut tiedot, rekisteröintilomakkeeseen syötetyt tiedot, tilauksen esittäminen, sisäisten viestien lähettäminen, lisätietojen pyytäminen tai verkkokaupan virheistä ilmoittaminen.. Yritys voi myös pyytää käyttäjää täyttämään lomakkeita, joiden kautta tämä voi osallistua erilaisiin palkintokilpailuihin, esimerkiksi yrityksen järjestämiin peleihin. Tällaisten lomakkeiden täyttäminen on vapaaehtoista;
   2. Tietoja, jotka ovat sidoksissa käyttäjän tilauksen esittämiseen ja täyttämiseen, jos käyttäjä tilaa yrityksen tarjoamia tuotteita tai palveluita, vierailee yrityksen myymälässä, mukaan lukien verkkokaupassa. Näitä tietoja voivat olla käyttäjän nimi, sähköpostiosoite, puhelinnumero, toimitusosoite, tilatut tuotteet tai palvelut, tuotteiden tai palvelujen maksamista koskevat tiedot;
   3. Koko yrityksen ja käyttäjien välisen yhteydenpidon (verkkokaupassa, sähköpostitse, keskusteluikkunassa, yrityksen Facebook-sivulla, puhelimitse ja muut yhteydenpitotavat);
   4. Verkkokaupan tuotteiden selaushistoria, ostettujen tuotteiden tai palveluiden historia ja niihin liittyvät tiedot;
   5. Käyttäjän nimi, sukunimi, sähköpostiosoite ja puhelinnumero, jos tällaisia tietoja käsitellään suoramarkkinointia varten ja jos rekisteröity on antanut siihen suostumuksensa;
   6. Käyttäjän IP-osoitteen;
   7. Videokamerat, jos käyttäjä sijaitsee yrityksen tiloissa.
  2. Käyttäjät ovat vastuussa yhtiölle annettujen tietojen oikeellisuudesta.
 3. Evästeet ja niiden käyttö
  1. Käyttäjä voi antaa suostumuksensa tämän käytännön evästeiden käyttämiseen verkkosivustonsa selaamiseen hänen tietokoneensa tai muun laitteen kautta. Käyttäjä voi peruuttaa suostumuksensa evästeiden käyttöön, milloin tahansa muuttamalla internetselaimen asetuksia, mutta tällaisessa tapauksessa verkkokaupan kaikki ominaisuudet eivät välttämättä toimi. Käyttäjällä on mahdollisuus nähdä, mitä tietoja (evästeet) yritys käyttää ja käyttäjä voi poistaa joitakin tai kaikki tallennetut evästeet. Jos rekisteröity haluaa pitää evästeet tietokoneessaan tai jossakin toisessa laitteessa, hän voi hyväksyä ne internetselaimessa. Selaimen asetuksissa voit myös valita vaihtoehdon, jossa kaikki evästeet tai jotkut niistä estetään. Vastaavasti käyttäjä voi poistaa evästeitä, jotka on jo tallennettu tietokoneeseen tai muihin laitteisiin.
 4. Käyttäjän tietojen säilyttäminen
  1. Yrityksen keräämiä tietoja käyttäjistä voi käyttää yritys tai yrityksen toimituskumppanit. Kun yhtiön toimituskumppanit (eli tiedonkäsittelijät) käsittelevät käyttäjän tietoja, tarkoittaa se sitä, että yritys on solminut sopimuksen heidän kanssaan. Tällaisilla sopimuksilla määritellään toimittajakumppaneiden velvollisuudet tietojenkäsittelyn toimijoina. Tiedonkäsittelijöillä on oikeus käsitellä henkilötietoja vain yrityksen ohjeiden mukaisesti ja vain siinä määrin kuin se on tarpeen sopimuksessa määrättyjen velvoitteiden asianmukaisen täyttämisen kannalta. Tietojen välittäminen toimituskumppaneille (tietojenkäsittelijöille) voi sisältää käyttäjän tilausten toimittamiseen, mutta myös käyttäjän suorittamia maksuja ja rahoitustapahtumia yrityksen kanssa. Jos käyttäjä lähettää yritykselle henkilötietoja, hän suostuu tietojen siirtoon ja käsittelyyn. Yritys toteuttaa kaikki kohtuulliset käytännön toimenpiteet, joilla varmistetaan, että käyttäjän tiedot käsitellään turvallisesti ja että ne noudattavat tässä käytännössä vahvistettuja sääntöjä.
  2. Käyttäjien tiedot on tallennettava yrityksen palvelimiin tai paperille. Jos käyttäjälle annetaan salasana (tai, jos käyttäjät valitsevat ne itse), annetaan käyttäjälle mahdollisuus käyttää tiettyjä verkkokaupan toimintoja. Tässä tapauksessa käyttäjät ovat itse vastuussa salasanojen luottamuksellisuudesta ja siitä, että niitä ei luovuteta kolmansille osapuolille.
  3. Jos yrityksellä on epäilyjä käyttäjän toimittamien tietojen oikeellisuudesta, yrityksellä on oikeus keskeyttää kyseisen käyttäjän tietojen käsittely, jotta ne voidaan todentaa ja korjata.
 5. Käyttäjän suostumus tietojen käsittelyyn suoramarkkinointia varten
  1. Jos käyttäjät merkitsevät valintaruutuun ruksin tilauksen tekemisen tai tilin rekisteröinnin yhteydessä, he suostuvat, että heidän henkilötietoja käytetään suoramarkkinointitarkoituksiin. Tämä tarkoittaa sitä, että yritys voi lähettää uutisia, tuotetiedotteita ja tietoa erilaisista tarjouksista.
  2. Rekisteröidyllä on oikeus kieltäytyä toimittamasta tietoja suoramarkkinointia varten ottamalla yhteyttä yritykseen ja peruuttamalla suostumuksensa. Voidakseen käyttää oikeuttaan kieltäytyä tietojen käsittelystä suoramarkkinointi tarkoituksessa, käyttäjän on poistettava valintamerkki rekisteröintilomakkeesta tai poistaa uutiskirjeestä klikkaamalla uutiskirjeen lopussa olevaa linkkiä, joka poistaa käyttäjän uutiskirjeiden listasta. Lisäksi käyttäjät voivat ottaa yhteyttä yritykseen sähköpostitse info@ekoluumen.ee ja ilmoittaa luvan peruuttamisesta.
  3. Yritys säilyttää käyttäjän tiedot suoramarkkinointi varten 10 vuotta, alkaen siitä päivästä, jona käyttäjän suostumus on vastaanotettu. Suoramarkkinoinnissa yritys säilyttää rekisteröidyn tiedot 10 vuotta alkaen siitä päivästä, jona rekisteröidyn suostumus on vastaanotettu, ellei käyttäjä ole peruuttanut suostumustaan aikaisemmin.
  4. Käyttäjän oikeudet tähän käytäntöön liittyen on esitetty tämän tietosuojakäytännön 9. kohdassa.
 6. Käyttäjien tietojen tallentamisen edellytykset
  1. Verkkokauppaa koskevat henkilötiedot tallennetaan 7 vuoden ajan siitä päivämäärästä lähtien, kun käyttäjä viimeksi vieraili verkkokaupassa.
  2. Käyttäjien tiedot tuotteiden tai palvelujen tilaamiseen, myymälään vierailuun, sähköposti tai muulla tavalla lähetettyihin tietoihin liittyen säilytetään 7 vuoden ajan tuotteiden tai palvelujen tilauksen täytäntöönpanosta lähtien.
  3. Käyttäjän suoramarkkinointitarkoituksiin käytetyt tiedot säilytetään tämän käytännön kohdassa 5.3 esitetyn ajan.
  4. Käyttäjän pyynnöt yrityksen tuotteisiin tai palveluihin liittyen, jotka on esitetty yrityksen kotisivujen keskusteluikkunassa, yrityksen Facebook-sivuilla, sähköpostitse, postitse tai muulla viestintävälineellä, säilytetään 2 vuoden ajan viimeisestä yhteydenotosta lähtien.
  5. Yrityksen tiloissa videokameroille tallennetut tiedot tallennetaan 30 arkipäiväksi ellei tietyn videon tallennus ole tarpeen pidemmäksi aikaa yksilöiden tai omaisuuden suojaamiseksi.
  6. Jos laki edellyttää tiettyjen asiakirjojen säilyttämistä paperilla tai sähköisessä muodossa, säilytetään niitä ainoastaan laissa säädetyn määräajan ajaksi.
 7. Käyttäjien tietojenkäsittelyn tavoitteet
  1. Yritys käyttää käyttäjien henkilötietoja seuraaviin tarkoituksiin:
   1. Palvelujen tarjoamiseksi käyttäjille (asiakkaille);
   2. Osto-myynti sopimusten solmimiseksi käyttäjien (asiakkaiden) kanssa ja siinä kuvattujen velvollisuuksien täyttämiseksi;
   3. Hyvitysmaksujen suorittamiseksi;
   4. Varmistamaan, että verkkokaupan sisältö näytetään käyttäjälle tehokkaalla ja asianmukaisella tavalla;
   5. Palvelujen, tilastollisten analyysien ja kohdennetun markkinoinnin parantamiseen;
   6. Antaakseen käyttäjälle tietoa tuotteista ja palveluista, joita käyttäjä hakee;
   7. Vastaamaan käyttäjän esittämiin pyyntöihin ja muihin hallinnollisiin tarkoituksiin;
   8. Uutiskirjeiden ja tuotetiedotusten (mainosten) lähettämiseen käyttäjälle, jos tämä on suostunut, että tietoja käytettään suoramarkkinointitarkoituksiin. Ilmoittaa rekisteröidylle yritykselle ja sen palveluihin tehdyistä muutoksista;
   9. Asiakaspalvelun parantaminen;
   10. Jotta käyttäjillä olisi yrityksen myymälässä (alueella) turvallinen olla. Sen lisäksi, että pystytään varmistamaan yrityksen omaisuuden parempi suojaus.
 8. Tietojen luovuttaminen
  1. Yrityksellä on oikeus luovuttaa yksiköiden tietoja mille tahansa sen ryhmään kuuluvista yrityksistä. Mukaan lukien, mutta ei ainoastaan yrityksen tytäryhtiölle, emoyhtiölle ja sen tytäryhtiöille, kuten on määritetty Liettuan yrityslain artiklassa 5.
  2. Käyttäjän tietoja voidaan luovuttaa kolmansille osapuolille vain seuraavissa tapauksissa:
   1. Jos yritys aikoo myydä omaisuuden tai liiketoiminta yksikön paljastamalla käyttäjän tiedot mahdolliselle ostajalle tai sen osalle;
   2. Jos käyttäjän tietojen luovuttaminen tai jakaminen on tarpeen lain vaatimusten mukaisesti (esim. tuomioistuimet, Liettuan poliisi, syyttäjänvirasto, muut viranomaiset jne.). Tällainen julkistaminen voi olla tarpeen muun muassa yrityksen, sen asiakkaiden ja muiden henkilöiden oikeuksien, omaisuuden ja turvallisuuden suojaamiseksi.
 9. Käyttäjän oikeudet
  1. Käyttäjälle on annettu seuraavat oikeudet:
   1. Oikeus tietää, että heidän henkilötietojaan käsitellään;
   2. Antaa yritykselle vaatimus saada tietoa siitä, mistä lähteistä ja mitä henkilötietoja on kerätty, mihin tarkoitukseen niitä käsitellään ja kenelle tietoja on lähetetty ja tarjottu viimeisen 1 vuoden aikana. Toimintaa koskevat tiedot on toimitettava esitettyyn sähköpostiosoitteeseen viimeistään 30 päivän kuluessa siitä, kun käyttäjä on lähettänyt tällaisia tietoja koskevan pyynnön. Yritys toimittaa sellaiset tiedot ilmaiseksi käyttäjälle yhden kerran kalenterivuoden aikana.
   3. Vaatia, että virheellisiä tietoja muutetaan ja mukautetaan tai niiden käyttö lopetetaan (lukuun ottamatta tallentamisen lopettamista), jos käyttäjä katsoo, että häntä koskevat tiedot ovat virheellisiä, puutteellisia tai käyttäjä epäilee, että tietoja käytetään laittomasti tai vilpillisesti. Yrityksen on ilmoitettava välittömästi käyttäjälle, kun hänen henkilötiedot ovat korjattu, muokattu tai niiden käyttäminen on keskeytetty tai lopetettu.
   4. Hakemuksen jättöhetkellä käyttäjällä on oikeus saada häntä koskevia henkilötietoja järjestelmällisessä, julkisessa ja tietokoneella luettavassa muodossa, jotta tiedot voidaan siirtää toiselle tietojenkäsittelijälle (oikeus siirtää tietoja);
   5. Kieltäytyä tietojen käyttämistä suoramarkkinointitarkoituksiin, kuten on määrätty tämän käytännön kohdassa 5.2.
   6. Hakemuksen jättöhetkellä käyttäjällä on oikeus vaatia, että yritys poistaa hänen henkilötietoja, jos henkilö on eri mieltä tai peruttaa suostumuksen käsittelyyn (oikeus tulla unohdetuksi). Lukuun ottamatta tapauksia, joissa yritys ei voi poistaa käyttäjän tietoja, sopimuksen täytäntöönpanon tai lain säädännöllisten seikkojen vuoksi
   7. Käyttäjällä on oikeus saada tietoja tietovuodoista. Yritys sitoutuu lähettämään ilmoituksen sähköpostitse käyttäjälle 72 tunnin kuluessa siitä, kun tieto on tullut tietoon, että käyttäjän tiedot saattavat olla vaarassa (esimerkiksi, jos on sisään murtauduttu / hakkeroitu yrityksen palvelimelle jne.)
   8. Käyttäjä, jolla on valituksia yrityksen toiminnasta tai sen laiminlyönnistä on oikeus tehdä valitus valtion tietosuojavaltuutetulle.
  2. Kaikki käyttäjiin liittyvät kyselyt ja pyynnöt tulee lähettää yrityksen sähköpostiosoitteeseen info@ekoluumen.ee. Käyttäjä voi myös esittää hakemuksen kirjallisesti lähettämällä sen kirjallisesti yrityksen toimiston osoitteeseen. Kaikissa tapauksissa (eli lähetettäessä kyselyjä sähköpostitse tai postitse) vastaanottaneen yrityksen edustajalla on oikeus pyytää kyselyn tai pyynnön esittäneen henkilön henkilöllisyystodistus tai jäljennös lainsäädännöstä hyväksytystä asiakirjasta.
  3. Yritys on velvollinen vastaamaan pyyntöihin ja kyselyihin viimeistään 30 päivän kuluttua niiden vastaanottamisesta.
 10. Käytännön voimaantulo ja muutokset
  1. Tämä käytäntö on voimassa 26.05.2018 alkaen.
  2. BKaikki tietosuojakäytännön muutokset julkaistaan sivuillamme tässä osiossa. Saattaa myös olla, että tietosuojakäytännön muutoksista ilmoitetaan käyttäjille myös sähköpostitse.
 11. Yhteystiedot
  1. Käyttäjien kysymykset, kommentit tai tietosuojakäytäntöön liittyvät kyselyt tulee lähettää sähköpostitse osoitteeseen info@nordenlights.fi.

Product added to compare.